StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Prakhar
Rathore
8
86