StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Sri Krithi
Yenigalla
A
7030847510