StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Vinitha
Nair
7
6294477724