StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Vaishnavi
Eranti
11
5570205305