StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Rucha
Patil
15
5176808359