StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Shrivatsa
Joisha
18
3993809968