StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
SRI KRITHI
YENIGALLA
A
3875165219