StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Shridula
Srikanth
24
2664184905