StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Akshara
Daga
15
26