StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Trisha
Nagral
null
1756208718