StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Sachiv
Annam
26
166