StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Khushi
Satane
14
118