StuFirstName
StuLastName
RoomNo
ParentCode
Krithi
Pottamsetty
A
116